English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

רב שיח בנושא החינוך הישיבתי בעידן התקשורת והאינטרנט

ע"י: רבנים אורחים

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

הרב דוד תורג'מן, הרב אביעד ספרוני, הרב שלמה קמחי הרב אלי טובול.