English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

ירושלים בירתו היחידה והמאוחדת של עם ישראל

ע"י: עוזי דיין

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן