English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

שיקולים ולבטים בחלוקת תקציב המדינה

ע"י: ח"כ זבולון אורלב

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן