English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

רב שיח בנושא: כיצד מכשיר ביהמ"ד את בוגריו לחיים

ע"י: רבנים אורחים

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

ר' יעקב ונגרובסקי, ר' אודי וולף, ר' ברוך הורוביץ ור' אהוד זנד