English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

הנהגותיו ודרכיו של הרב אלישיב זצ"ל

ע"י: הרב דב הלברטל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן