English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

ירמיהו שיעור ל"א פרק כ"ח (סיכום כללי) ופרק כ"ט חלק א

ע"י: הרב טוביה לפשיץ

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Download File להצגת דף מקורות

Acrobat להורדת השיעור

שימו לב: הצגת דף מקורות מתייחס לפרק כ"ט חלק א' ואילו הורדת השיעור מתייחס לפרק כ"ח