English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

אחדות - השלום והאחד

ע"י: הרב יהודה עובדיה זצ"ל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

בית הישיבה מקדם בברכה ובשמחה גדולה את הרב יהודה עובדיה שליט"א ומאחל לו מכל הלב רפואה שלימה בקרוב מאוד בעז"ה.

Download File להצגת דף מקורות