English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

חלק קמט - שליחות - אני לא 'פראייר'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Acrobat להורדת השיעור

בס"ד

הנוער שלנו עוסק וחי שליחות, משום מה כשמתבגרים שוכחים זאת ומתחילים לחשוב מתי אעשה גם אנוכי לביתי.

אנו נמצאים ב-3 דברים: אני, כאן ועכשיו.

התשובה שלנוה היא: צריך ללמוד הרב קוק.

כשמתבגרים צריך לעבוד פחות על הצד החוויתי ויותר על הצד ההכרתי.

כשם שיש מעשר כספים כך צריך לתת מעשר זמן אל הכלל.