English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

ביניינה של תורה - חלק קנ - הכנת הכלים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Acrobat להורדת השיעור

בס"ד

תורה צריכה הקדמות

בכל דבר שהאדם עושה הוא צריך להכנה, כך הוא הדבר לגבי תורה ובמיוחד לגבי תורה.

ככל שהדבר יותר עליון, נדרשת אליו הכנה יותר גדולה.