English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

בניינה של תורה - חלק קנא - 'מה זה חיים?' - ע"פ הרב בן ציון פריימן

ע"י: מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Acrobat להורדת השיעור

בס"ד

'הבעיה' - אנו לא יודעים מה זה חיים

השבוע ב - ט' כסלו חל יום פטירתו של הרב האלוקי, הרב בן ציון פריימן. הרב היה מזקני ירושלים ומבאי בית מדרשנו.

הרב ידע לחיות את הרגע, כמה חשוב הוא כל רגע קטן של תורה, למדנו ממנו את ערכו של הזמן.

אהבת עם ישראל הייתה אצלו משהו מיוחד...