English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

בניינה של תורה - חלק קנה - 'בחירות אלוקיות'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

בס"ד

גילוי שלמות התורה לעם ישראל - רק בארץ ישראל!

כך אומר המדרש: הרוצה לראות שכינה בעולם הזה - יעסוק בתורה בארץ ישראל