English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

עצרת הוקרה לרב הדרי בהגיעו לגבורות - וידאו - חלק א'

ע"י: גבורות לרב הדרי

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן