English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

דברים שנאמרו במסיבת גיוס לשיעורים ב' וג' - אדר ה'תשע"ד

ע"י: כללי

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן