English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

הופעת הקב"ה בשחרור ירושלים

ע"י: הרב צפניה דרורי

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

ליל יום ירושלים, כ"ח אייר, ה'תשע"ד