English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

ביהמ"ק וירושלים אל מול החול והקודש

ע"י: הרב חיים גנץ

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

יום ירושלים, כ"ח אייר, ה'תשע"ד