English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

דוד המלך הירושלמי החותר לאחדות ירושלים

ע"י: הרב יואל מנוביץ

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

יום ירושלים, כ"ח אייר, ה'תשע"ד