English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

קברי בית דוד

ע"י: מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

יום ירושלים, כ"ח אייר, ה'תשע"ד

Download File להצגת דף מקורות