English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

שיחה לפרשת בהעלותך וחג השבועות

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

יום שני בערב, ה' אייר, ה'תשע"ד. מפאת קוצר הזמן, השיעור הכתוב הינו סיכום של שיחות על חג השבועות משנים קודמות ולא של השיחה הנוכחית.

Acrobat להורדת השיעור