English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

שמועות ראיה לפרשת בהעלותך - על המנורה והיחס בין הפרט והכלל

ע"י: מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

יום שישי, ח' סיוון, ה'תשע"ד

Download File להצגת דף מקורות