English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

אהבת תורה-עצרת לזכר אביתר תורג'מן

ע"י: מיכאל הילוליאן

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן