English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

טוב ארך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר-כנס הורים ובוגרים

ע"י: הרב דב זינגר

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן