English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

לבניינה של תורה-חלק קפ"ג - יום פטירת רחל אמנו – חסידות – לעשות נחת רוח לקב"ה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

י"א מר-חשוון

Acrobat להורדת השיעור