English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

לבניינה של תורה-חלק קפ"ה - יראת הרוממות - הקרב על ירושלים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

יום שלישי, כ"ה חשוון, ה'תשע"ה השיחה נאמרה בעקבות הטבח בבית הכנסת בהר נוף

Acrobat להורדת השיעור