English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

הסתומים במקרא ומפורשים בחז''ל - פרשות ומועדים-פורים-התך-המשך

ע"י: מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן