English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

'וזאת ליהודה' על פרשת וארא - גאולת מצרים - החירות מהתמכרות

ע"י: הרב יהודה עובדיה זצ"ל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

שיחות אלו נוצרו מתוך שיעורי הרב ששוכתבו ע"י תלמידים בישיבה

Acrobat להורדת השיעור