English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

וזאת ליהודה לפרשת בא - "הַכֹחַ לעשות חָיִל"

ע"י: הרב יהודה עובדיה זצ"ל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

מקור שיחה זו הוא בחבורת לימוד שבועית עם הרב יהודה זצ"ל ששוכתבה ע"י התלמידים

Acrobat להורדת השיעור