English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

מושגי יסוד בשנת השמיטה

ע"י: הרב אהרון מורה

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

השיעור הועבר במסגרת יום עיון בנושא שנת השמיטה, לרגל ט"ו בשבט