English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

תפילת ליל יום ירושלים

ע"י:

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן