English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

לבניינה של תורה - חלק ר"ה - התקדמות בלימוד התורה - תהליך!

ע"י: מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

יום שלישי, ט' סיון, ה'תשע"ה

Acrobat להורדת השיעור