English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

גבורות לרב נבנצל - האירוע

ע"י: כללי

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

חגיגת גבורות למו"ר הרב אביגדר נבנצל - מנחה הערב - הרב טוביה ליפשיץ, ברכות מפי רה"י הרב ברוך וידר, הרב הדרי, הרב כץ, הרב סבתו, הרב יחזקאל נבנצל(הבן) וחתן השמחה.. ניגונים בין השיחות