English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

שיחה לפרשת לך לך - "עולם חסד יבנה"

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

השיחה הכתובה היא עריכה משנים קודמות כיוון שהיו עיכובים.. מצורף קובץ כדף מקורות שהוא סיכום של השיחה הנוכחית - אינו מוגה

Download File להצגת דף מקורות

Acrobat להורדת השיעור