English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

זכרונות מגיל בר מצווה מהשואה

ע"י: ר' משה פורת

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

הרצאה לעשרה בטבת מאת ר' משה פורת ניצול שואה חבר קיבוץ שלוחות ואיש עדות במסעות לפולין. לע"נ ר' ישראל מאיר הלוי שיינדורף ז"ל ניצול שואה. תרומת משפחת אייזנברג