English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

תפילת ערב יום העצמאות בבית הכנסת "החורבה" - ה'תשע"ו

ע"י: כללי

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן