English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

שיחה לרגל סיום הש"ס - פני משה כפני חמה, פני יהושע כלבנה

ע"י: הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

שיחה לכבוד מסיים הש"ס דביר כהן