English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

השנים הראשונות להקמת הישיבה

ע"י: מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

במסגרת שנת היובל לישיבת הכותל. נערך במלווה מלכה במצוש"ק לפרשת חיי שרה ה'תשע"ז