English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

תפילת "על הניסים" - שיעור לע"נ אביתר משה תורג'מן הי"ד

ע"י: הרב אהרון מורה

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

השיעור נערך לכבוד יום הולדותו של אביתר משה תורג'מן הי"ד שנפל במבצע צוק איתן