English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

שיחה למשפחות שכולות תשע"ז - הרב הדרי מביה"ח

ע"י: מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

ברכת רפואה שלימה ומהירה לרב