English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

התוועדות עם ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א,והרב אייל יעקובוביץ' - יום ירושלים של תורה

ע"י: הרב שמואל אליהו

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן