English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

קדושת הר הבית וקדושת בית כנסת -יום ירושלים של תורה

ע"י: הרב הראשי לירושלים - הרב אריה שטרן

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן