English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

תענית אסתר - כקוד לפענוח סודות הפורים ויסוד התפילה עפ"י הרמב"ם

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן