English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

שיחה לפרשת ויקהל פקודי - פרה התשע"ח - שבת ופסח - שני עדים המשלימים זה את זה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Acrobat להורדת השיעור