English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

עצרת בסיום השבעה למו"ר הרב הדרי זצ"ל

ע"י: רבנים אורחים

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א 

5' הרב מרדכי גרינברג- ראש ישיבת כרם ביבנה

39' הרב יוסף אנסבכר- ר"מ בישיבה

58' הרב מרדכי פייג- ראש ישיבת אהבת ישראל חתנו של הרב 

01:20' הרב דוד תורג'מן- ראש ישיבת דימונה

01:55' ר' יונה בודו- אברך בישיבה