English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

באזני הכתל - סיפורים ששמענו מהרב הדרי - ר' מיכאל אלבוים, מוטי שומרון, אביעזר סיוול

ע"י: ר' מיכאל אלבוים, מוטי שומרון, אביעזר סיוול

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן