English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור במדרש ואגדות חז"ל - הרב פרופ' יהודה ברנדס וד"ר עוזי פוקס

ע"י: הרב פרופ' יהודה ברנדס וד"ר עוזי פוקס

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן