English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

'ויהי נעם' נשבת. במוצאי שבת - שיעור לליל תשעה באב

ע"י: הרב טוביה לפשיץ

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Download File להצגת דף מקורות