English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

"יפת אלוקים ליפת וישכון באהלי שם" | יום עיון התמודדות עם המדיה והמסכים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן