English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

"כִּי חִלַּצְתָּ נַפְשִׁי" יוסף קליינמן מספר על חויותיו מהשואה

ע"י: ר' יוסף קליימן

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן