English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

פרשת יתרו - עבודת ה' מתוך נעשה ונשמע

ע"י: הרב ראובן טרגין

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן