English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

התחדשות מתן תורה בכל שנה ושנה - לבניינה של תורה חלק של"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Acrobat להורדת השיעור