English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

חיוב נזיקין, על עדים שמסרו עדות שקר - שיעור כללי במסכת מכות

ע"י: הדיין הרב ציון לוז

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן